Vallerås gymnastikklubb 1935 - en liten historik

Logen Valrosen, som på 1930 talet var en verksam sammanslutning, anordnade år 1934 en del gymnastikövningar. Då intresset för dessa övningar var starkt, även bland icke medlemmar, inbjöds byungdomen till Ordenshuset i Vallerås den 10 januari 1935 för att eventuellt bilda en gymnastikklubb.

Det beslöts att bilda en gymnastikklubb och 17 stycken tappra män antecknade sig som medlemmar första kvällen. Den första styrelsen fick följande sammansättning: Tore Halvarsson, Evert Evaldsson, Torp Erik Eriksson, Döl Ivar Eriksson och Karl Ekdahl. Alex Gidlund och Olle Johannesson blev suppleanter. I början var det bara manliga gymnaster, men samma år den 3 december var det dags för 16 unga damer att gå med i klubben. Det kan nämnas att vintern 1935-36 hade man 55 aktiva gymnaster, 66 övningar och 817 övningsbesök, en siffra man tyvärr aldrig kommer att slå.

År 1936 och några år framåt hölls byalagstafett (Valleråsstafetten) på skidor och Vallerås var det framgångsrikaste laget, och samma år började klubben ordna bussresor till Sälenfjällen. Bussresorna har tagits upp på nytt och resorna går numera västerut till Norge. År 1939 hölls det första klubbmästerskapet i friidrott på Torpet, med stort deltagande.

År 1948 bildades ett kvinnligt handbollslag som tillhörde dalaeliten ända tills de i mitten av 1950-talet gjorde sin beryktade turné i Bengtlars Eriks kofinka. Efter ett par brakförluster mot bl.a. Vitsand tvärdog vårt ärorika lag. År 1965-75 var en livlig tid tack vare bingon som kom och gjorde att ekonomin förbättrades märkbart Medlemsantalet steg till över 1000.

Till jul 1966 beslöt klubben att dela ut blommor till alla byns pensionärer, något som senare ersattes av grötfest för alla pensionärer där de kan träffas och prata. Där brukar man även ha underhållning av olika slag. Gymnastikklubben har även deltagit med ett lag i en länsomfattande frågetävling, där man lyckades ta sig till semifinal.

År 1981 arrangerades skidtävlingen Gravbergsloppet för första gången med start vid Gravberget och mål vid Ordenshuset. Det var 44 stycken som startade, år 1982 hade 80 stycken kommit till start. Motionsslingor på skidor har funnits i norra och södra bydelarna.

År 1983 arrangerades Gravbergsmarschen för första gången med start från Vallerås med mål i Gravberget. Marschen gick efter gamla Gravbergsvägen, en sträcka på ca 10 km. Väl framme på vallen bjöds på förtäring. År 1984 deltog Gymnastikklubben i ett 24-timmarslopp på skidor nere vid ishallen.

År 1985 deltog klubben i ett skidlopp som kallades Björnloppet i sammarbete med IF Nornan. Den 9 maj 1988 övertog gymnastiklubben ordenshuset av logen för 1 krona. Byggnaden var i dåligt skick och man fick försöka få ihop pengar till upprustningen. Bl.a sattes plantor och plantsättningen var populär så det kom många som ville hjälpa till. Grädden på moset var när de blev bjudna på fika ute i skogen av Anna Stina och Olaus och när maten stod dukad hos Märta och Nisse i Tunmarit på kvällen. Många år med denna service gjorde att många ställde upp och satte plantor. År 1990 påbörjades omläggningen av taket och samtidigt började man med att reparera de vattenskador som fanns inomhus i byggnaden. Ett medlemsblad (VGK- Bladet), sedermera Valleråsbladet, delades ut till alla medlemmar.

På våren 1990 ordnades barnaktiveteter, "smådemonerna", sedemera "Lek o Bus", med en avslutningsresa till Tomteland. Den första Kvillselsmarschen, PG-.marschen, gick av stapeln 1990 medstart vid Gravbergets fäbodar, paus vid Kolbrändbäcken och sedan vidare till Ånbrändan i Kvillselen. Terrängloppet Hån Runt arrangerades 1991 med ett stort antal deltagare, 502 st.

År 1992 påbörjas den yttre renoveringen av klubbhuset samt ombyggnad invändigt med bl.a. nya toaletter, ny ingång, renovering lägenhet m.m. Renoveringen blev klar i slutet av 1992, medan lägenheten blev klar någon gång under februari 1993. Bellmans bro invigdes under vederbörliga cermonier 1992. Även en dragkamp över älven (Utänget - Jägras festplats) företogs. Förskönande av gården och dess omgivning verkställdes , bl.a grusning. År 1993 började man sälja Bingolotter. Det var så bra åtgång på lotterna att man blev tvungen att beställa mer till nästa gång.

År 1994 bildades en yxkastarkommitté och den verksamheten är en av de aktivaste inom klubben. Det började bli trångt med all utrustning, stolar bord m.m, så år 1995 gjordes en förrådsutbyggnad norrut. Ett kombinerat 60- årsjubileum och en invigningsfest genomfördes. År 1996 renoverades elsystemet på scenen, taket i stora salen målades och garage och pannrum snyggades upp. En serveringsutbyggnad påbörjades 1997 västerut samtidigt som man gjorde en renovering av köket. Det stod i stort sett klart 1999 så man kunde ordna en invigningsfest. Sedan klubben tog över så har man haft många kända artister på scenen, bl.a Roland Cedermark, Amos Persson, Viktor Dukaltetenko och många andra lokala kändisar. Klubben har på sista tiden även haft julmarknader och auktioner. Lägenheten i klubbhuset har varit uthyrd från 1993 till Per Gunnar Bengtsson (PG), som hållit ett vakande öga på fastigheten. Detta är en liten överblick över klubbens verksamhet sedan den startades 1935.