Styrelsen och sektionerna 2013

Dessa personer är valda att härska 2013

Styrelse

Ordf: Bengt "Kulo"Larsson

V. Ordf: Bengt Ingvarsson

Kassör: Ulf Gunnarsson

Sekreterare: PG Bengtsson

Ledamot: Daniel Eriksson

Suppleanter: Bengt Ohlin, Gunnar Alfredsson

Sektioner

Gymnastik och Motionssektion: Yvonne Olsson, Dagny Gustavsson och Ulf Gunnarsson


Skidsektion: Bengt Ohlin, Torp Sten Eriksson och Ulf Gustavsson


Yxkastarsektion: Lasse Sundqvist, Pelle Björklund och Nisse Göthberg


Fiskesektion: Gunnar Alfredsson, Ulf Gunnarsson, Lena Bengtsson, S. Erik Olsson och Dagny Gustavsson.


Materialförvaltare: Nils Ivar Göthberg


Årsmötesprotokoll 2011 pdf format

Årsmötesprotokoll 2013 pdf format