Yxkastning
Yxkastningen pågår vintertid i klubbstugan och sommartid på PD-området. Nya som gamla kastare hälsas hjärtligt välkommna!yxkastare För dom som inte vet hur yxkastning tillgår så kan kort sägas att yxan kastas från 6.10 meters avstånd mot en femringad tavla, poäng ges från fem till ett. Yxan får inte sitta med båda eggarna i tavlan och får heller inte ramla ur tavlan.
yxkastningstavlor Som vi ser här så får alla kastare godkända kast även om vissa får mer poäng än andra.
göte Ingen presentation av yxkastningen vore komplett utan att nänmna Göte Sandbäck, en eldsjäl som gärna svarar på frågor om yxkastning.